OVER DE AUTEUR

Wilkin van de Kamp (1961) is getrouwd met Aukje. Zij hebben vier zonen en vier kleindochters. Na zestien jaar parttime in het onderwijs gewerkt te hebben, was Wilkin van 2000 tot en met 2010 fulltime in dienst als voorganger van de Duits-Nederlandse Euregio Christengemeente voor eenheid en verzoening. Vanaf 2010 is hij fulltime actief als schrijver en spreker op conferenties in binnen- en buitenland. Inmiddels heeft Wilkin meer dan twintig boeken op zijn naam staan, waaronder meerdere bestsellers. Zijn boeken zijn vertaald in meerdere talen.

Wilkin is een echte bruggenbouwer en was als medeoprichter voorzitter van de nationale beweging Wij kiezen voor eenheid. Op 6 oktober 2012 was hij gastheer op de ‘Nationale ontmoetingsdag van verootmoediging en verzoening’ in Den Haag. Nationale kerkleiders en zo’n drieduizend christenen uit tal van kerken beleden God en elkaar schuld voor de negatieve wijze waarop zij over elkaar hebben gesproken en met elkaar zijn omgegaan in het verleden. Deze dag wordt gezien als een doorbraak in de oecumene van kerkelijk Nederland. In 2013 is Wij kiezen voor eenheid opgegaan in het Nederlands Christelijk Forum. Wilkin maakt deel uit van de stuurgroep die een open ruimte wil creëren voor nationale kerkleiders om met elkaar hun geloof te delen, vriendschappen aan te gaan en waar zij gemeenschappelijke uitdagingen verkennen en willen aangaan.

Aukje en Wilkin zijn medeoprichters en ambassadeurs van de christelijk humanitaire stichting Pan de Vida. Inmiddels zijn er 33 kinderrestaurants gestart in verschillende sloppenwijken in Peru, waar kinderen elke dag gratis een gezonde maaltijd krijgen. Daarnaast zijn er twee kinderdagverblijven en een kindertehuis opgezet. Hun geadopteerde zoon Carlos woont met zijn vrouw Mariela in Arequipa om leiding te geven aan de verschillende projecten.

Wilkin weet zich geroepen om mensen te helpen hun identiteit en vrijheid in Christus te ontvangen en te versterken, en om samen met christenen uit alle kerken onze eenheid in Christus te vieren. Om de internationale bediening van Wilkin te ondersteunen is stichting Vrij Zijn opgericht. In Nederland is Vrij Zijn uitgegroeid tot een beweging van christenen uit allerlei kerken die hun identiteit, vrijheid en eenheid in Christus hebben gevonden en die dit onderwijs willen (helpen) uitdragen. Het onderwijs van Wilkin is gefundeerd op drie belangrijke pijlers:

• Identiteit in Christus
• Vrijheid in Christus
• Eenheid in Christus

De afgelopen jaren heeft Vrij Zijn een eigen uitgeverij, bijbelschool, trainingschool, magazine en vele tv-producties opgezet. In dit alles wil Wilkin de bevrijdende boodschap van Gods liefde verkondigen.

De website de7wonderen.nl is opgezet om de kerk wereldwijd te helpen het kruis centraal te stellen.


adminAuthor