Adam – adamah – dam

In Genesis lees je dat God Adam vormde uit de aarde. Taalkundig gezien is er een samenhang tussen het Hebreeuwse woord adam en adamah, dat ‘roodbruine aarde’ betekent. God schiep Adam uit stof dat Hij van de aarde nam: ‘Toen vormde God, de Heer, uit het stof van de aardbodem de mens en blies hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven7 .’

Wij zijn allemaal adamskinderen. Ook wij zijn uit stof geschapen en zullen tot stof weerkeren8 . Door de zondeval van Adam is de zonde in de wereld gekomen en heeft de zonde onze adamah – onze menselijke natuur – geheel doordrongen: ‘Samengevat is het zo: door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal 9 .’

Na de zondeval werden de zonde en de dood de mens meester. Onze van oorsprong goddelijke natuur ontaardde in onze huidige zondige natuur: ‘Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard, er is niemand die goed doet, zelfs niet één10 .’ Daarom nodigt God jou uit om je te laten besprenkelen met het bloed van de Here Jezus. Door te geloven dat Jezus zijn bloed voor jou gaf, kan ‘het bloed van het Lam’ jou vergeven, reinigen, verlossen, genezen, bevrijden en met God verzoenen, zodat jij in Jezus een heel nieuw leven kunt ontvangen.

Het is opmerkelijk dat het Hebreeuwse woord voor bloed dam is. Je vindt het terug in zowel adam als in adamah. Het dam van de Here Jezus wil zeven keer jouw adamah doordrenken, zodat jij het zevenvoudige wonder van het kruis kunt ontvangen. Door het wonder van het kruis verandert God ons van adamskinderen in Jezuskinderen!

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminadam adamah dam