Een zevenvoudig geschenk

Elke keer dat Jezus’ bloed vloeide is een vingerwijzing van God naar één van de zeven wonderen van het kruis die in jouw leven mogen plaatsvinden. Het volgende overzicht maakt duidelijk hoe vaak, waar en waarom Jezus’ bloed voor jou heeft gevloeid:

1. Het wonder van vergeving

Jezus zweette druppels bloed in de Hof van Gethsemané: ‘Hij werd dodelijk beangst (…) en zijn zweet werd als bloeddruppels’ (Lucas 22:44, NBG)

2. Het wonder van verlossing

Jezus werd mishandeld in het huis van de hogepriester: ‘Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten’ (Matteüs 26:67).

3. Het wonder van reiniging

Jezus werd mishandeld tijdens het verhoor: ‘Ik keerde mijn wangen toe aan degenen, die de baardharen uittrokken’ (Jesaja 50:6, HB).

4. Het wonder van genezing

Jezus werd gegeseld door de soldaten van Pilatus: ‘Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij’ (Matteüs 27:26, NBG).

5. Het wonder van bevrijding

Jezus werd gekroond met een doornenkroon: ‘Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd (…) en zij spuwden naar Hem en namen het riet en sloegen Hem ermee op het hoofd’ (Matteüs 27:29-30, NBG).

6. Het wonder van verzoening

Jezus’ handen en voeten werden doorboord toen Hij werd gekruisigd: ‘En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen’ (Marcus 15:24, NBG).

7. Het wonder van de wedergeboorte

Een soldaat stak een speer in zijn zij: ‘Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit’ (Johannes 19:34).

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

admineen zevenvoudig geschenk