Jezus heeft zeven keer gebloed

De profeten en de vier evangelisten vertellen je dat Jezus in totaal zeven keer voor jou heeft gebloed. De zeven keren dat Jezus gebloed heeft, vonden niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen, honderden jaren eerder voorspeld, door God gewild en ingegeven en uitgevoerd door zondige, Romeinse soldaten. Met deze profetische handelingen wil God je duidelijk maken wat het wonder van het kruis voor jou betekent.

In de Bijbel is het getal ‘zeven’ verbonden met de Persoon en het werk van de Heilige Geest. Zo zag Johannes op Patmos in een visioen zeven fakkels die symbool staan voor de Heilige Geest1 en verwijst de zevenarmige kandelaar in de tempel naar Gods tegenwoordigheid in ons midden door de Heilige Geest2 . Als we spreken over het wonder van het kruis, dan bedoelen we dat de Heilige Geest op bovennatuurlijke wijze in jouw leven wil uitwerken wat Jezus voor jou in de laatste achttien uur voor zijn sterven heeft volbracht. Op grond van jouw geloof in het bloed van de Here Jezus – in wat Hij voor jou heeft gedaan – kan de Heilige Geest de zeven wonderen van het kruis in jouw leven bewerken.

Het getal zeven is bijbels gezien het getal van de volheid en wijst altijd op volledigheid en volmaaktheid. De zeven wonderen van het kruis brengen je bij Jezus, die op een volmaakte wijze het offer heeft gebracht om jou volledig met God te verzoenen. Daarom zegt de Bijbel dat jij mag naderen tot Jezus en tot het bloed van de besprenging: ‘U bent genaderd (…) tot Jezus (…) en tot het bloed van de besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel3 .’

Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminJezus heeft zeven keer gebloed