De zeven wonderen

De laatste achttien uur voor Jezus’ sterven had God de regie van Golgotha volledig in handen. Elke gebeurtenis was door God ingegeven. Uitgevoerd door zondige Romeinse soldaten.

De zeven keer dat Jezus gebloed heeft vonden niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen honderden jaren daarvoor voorspeld door God gewild en ingegeven.

Met deze profetische handelingen wil de grote Regisseur ons duidelijk maken wat het wonder van het kruis voor ons betekent:

Het wonder van vergeving
Het wonder van verlossing
Het wonder van reiniging
Het wonder van genezing
Het wonder van bevrijding
Het wonder van verzoening
Het wonder van de wedergeboorte

Zoals de hogepriester op de Grote Verzoendag opdracht kreeg zeven keer het bloed van het offerdier te sprenkelen op de aarde zo doordrenkte het bloed van Jezus zeven maal de aarde.

Wij mensen zijn evenzo van de aarde. Wij zijn uit stof geschapen en we zullen tot stof weerkeren. Kwetsbaar, breekbaar, maar o zo geliefd door God, de Vader.

Als wij geloven dat Jezus zijn bloed op een volmaakte manier voor ons heeft gegeven, zal het bloed van Jezus ook ons leven doordringen en wonder na wonder bewerken.


Albert van der HeideHOMEPAGE