Hoe God naar je kijkt in Christus

Je gaat pas geloven dat je echt waardevol bent, als je het geheim hebt ontdekt van wie je bent ‘in Christus’ en hoe God nu ‘in Christus’ naar jou kijkt. Alleen als je weet wie je bent ‘in Christus’ kun je jouw persoonlijke en geestelijke problemen oplossen en kun je jouw vrijheid ‘in Christus’ vinden.

Vele malen spreekt Paulus over wie jij bent ‘in Christus’. ‘In Christus’ zijn betekent dat je één bent geworden met Christus. Deze onverbrekelijke eenheid met Christus heeft volgens Paulus twee kanten: ‘Want God nam Christus die geen zonde gedaan had en belastte Hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus ons toe93 .’

Aan de ene kant betekent ‘in Christus’ zijn dat Jezus ervoor koos om zich zo één te maken met jou, dat Hij God toestond om al jouw zonden op Hem te leggen. Jezus werd tot zonde gemaakt met jouw zonden en liet toe dat God de straf die jij verdiende op Hém legde94 . Jezus liet zich in jouw naam kruisigen om te sterven in jouw plaats95 . Wat zag God toen Hij vanuit de hemel naar het kruis keek? Toen God naar het kruis keek, zag Hij niet Jezus maar jou!

Aan de andere kant betekent ‘in Christus’ zijn dat jij je nu één mag maken met Jezus. Als jij gelooft dat je met Jezus gekruisigd, gestorven en opgestaan bent, worden niet alleen je zonden vergeven maar ben je een compleet nieuwe schepping geworden96 . Je ontvangt een nieuw hart: het hart van Jezus klopt nu in jou. En je ontvangt een nieuwe geest: de Geest van Jezus woont nu in jou. Wat ziet God als Hij nu vanuit de hemel naar jou kijkt? God ziet jou vanaf nu altijd ‘in Christus’. Daarom kan Hij zijn ogen niet van je afhouden!

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminHoe God naar je kijkt in Christus