In Christus ben je Gods geliefde kind

Op een dag gaat Jezus naar de Jordaan om zich door Johannes de Doper te laten dopen. Johannes wil dit eerst niet doen. ‘Ik moet door U gedoopt worden,’ protesteert hij.
‘Toch wil Ik dat je Mij doopt,’ antwoordt Jezus, ‘want we moeten precies doen wat God van ons verlangt.’ Als Jezus gedoopt is, scheurt de hemel open en ziet Johannes de Geest van God als een duif op Jezus neerkomen. Een stem uit de hemel zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde98 .’

Op dat moment zijn Jezus en Johannes allebei dertig jaar oud. Vrijwel zeker waren hun aardse vaders overleden. Dat maakt wat hier gebeurt nog indrukwekkender. Volgens Joodse traditie vond op dertigjarige leeftijd namelijk een bijzondere ceremonie plaats. Het was de leeftijd waarop je priester kon worden99 . En het was de leeftijd waarop een jongeman het ‘zoonschap’ in de familie werd toevertrouwd. Een vader boog zich dan over zijn zoon heen en zei: ‘Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.’ Met deze woorden werd de jongeman in het zoonschap aanvaard en ontving hij de verantwoordelijkheid en het gezag dat hierbij hoorde. Jesaja verwijst naar deze ontwikkeling: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten100 .’

Waarschijnlijk hebben Jozef en Zacharias deze woorden nooit over hun zonen kunnen uitspreken. Zij waren al gestorven. Nu wordt Jezus op ontroerende wijze door zijn hemelse Vader bevestigd in het zoonschap: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde!’ Deze woorden zullen ook Johannes de Doper diep geraakt hebben. ‘In Christus’ sta jij ook in de Jordaan en zegt God dezelfde woorden tegen jou: ‘Jij bent mijn geliefde kind, in jou vind Ik vreugde!’ God noemt jou niet alleen maar zijn kind, Hij noemt jou voor altijd en eeuwig zijn geliefde kind!

Vorige
Bekijk alle afbeeldingen

adminIn Christus ben je Gods geliefde kind