In Christus ziet God je niet in zonden

In het Oude Testament heeft God je al laten zien wat het betekent om ‘in Christus’ te zijn goedgekeurd en aanvaard. Het lammetje dat in de tempel geofferd werd tot vergeving van zonden, moest vrij zijn van ziekte of onvolkomenheid. Er mocht helemaal niets aan mankeren. Het lam moest volmaakt zijn.

Als een gelovige met zijn offerlam op weg was naar de tempel, dan wisten de mensen dat hij flink gezondigd had. Hij onderging hun nieuwsgierige en afkeurende blikken met schuld en schaamte. Maar als hij eenmaal in de tempel was, hoefde hij niet bang te zijn dat de priester hem zou afwijzen. In tegenstelling tot de mensen had de priester helemaal geen oog voor het zondige verleden van de gelovige. Hij zag niet hoe slonzig deze gekleed ging. Hij merkte niet op dat hij zich geruime tijd niet had gewassen. De blik van de priester was enkel en alleen gericht op het lam. Als het lam volmaakt was, werd de boosdoener door God goed bevonden!

Prijs God dat Hij voorzien heeft in een volmaakt Lam! Omdat niemand iets op jouw Lam aan te merken kan hebben, word jij door God goedgekeurd en aanvaard. ‘In Christus’ – het Lam van God – ziet God jou nu als rein, heilig, rechtvaardig en volmaakt. Wat er ook gebeurt: God ziet jou niet in je zonden, Hij ziet jou ‘in Christus’! Misschien denk je dat je toch een zondaar bent wanneer je weer eens gezondigd hebt. Je voelt je schuldig omdat je gestruikeld bent. Denk dan aan het verhaal van de priester en het offerlam! Niet wat jij denkt, voelt of doet bepaalt jouw identiteit, maar wat Jezus – het Lam van God – voor jou heeft gedaan! Op grond van jouw relatie met Jezus ben jij volkomen door God geaccepteerd.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminIn Christus ziet God je niet in je zonden