Avondmaal vieren

Jezus heeft jouw levensbeker vol zonde leeggedronken in jouw plaats. Hij nodigt jou nu uit om uit zijn beker te komen drinken: de beker van het nieuwe verbond. Wat een genade! Vlak voor zijn worsteling in Gethsemané stelde Jezus het heilig avondmaal in en gaf Hij aan het Paasfeest een nieuwe betekenis. Hij nam de beker en zei: ‘Drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden22 .’

In werkelijkheid dronk Jezus op de cederavond niet één maar vier bekers wijn met zijn discipelen. De Joden dronken uit vier bekers om te vieren dat God hen had bevrijd uit Egypte. Het getal vier symboliseert de verschillende manieren waarop God zich heeft geopenbaard aan het Joodse volk: ‘Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en Ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. Ik zal u tot mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn23 .’

De vier bekers staan bekend als: 
Kos Kadesj: de beker van de heiliging (‘Ik zal u uitleiden’).
Kos HaMakot: de beker van de plagen (‘Ik zal u redden’).
Kos HaGe’oelah: de beker van de redding (‘Ik zal u verlossen’).
Kos Hallel: de beker van de lofprijzing (‘Ik zal u aannemen’).

Als je het heilig avondmaal viert, denk er dan aan dat Jezus jouw levensbeker heeft leeggedronken en dat je daarom nu uit zijn beker mag drinken omdat God jou in Christus heeft uitgeleid, gered, verlost en aangenomen als zijn geliefde kind24 .
Door het wonder van het kruis heeft God een nieuw verbond met jou gesloten waardoor je vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en een heel nieuw leven in Christus mag ontvangen.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminAvondmaal vieren