De angel van de dood is in Jezus

Zonde wordt in de Bijbel ‘de angel van de dood’ genoemd18 . Deze angel drong diep door in Jezus’ ziel, geest en lichaam. In al deze gebieden van zijn zondeloos leven werd Jezus geconfronteerd met onze zonde. Dit was zo tegennatuurlijk voor Hem! Het was alsof er een film werd gedraaid waar Hij middenin zat. Onze zonde werd als het ware op zijn netvlies geprojecteerd. Met al zijn zintuigen en emoties reageerde Hij hierop.

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonde van de hele wereld en Hij begon deze slok voor slok leeg te drinken. De Bijbel zegt dat Hij toen de dood gesmaakt heeft19 . Bij elke slok proefde Hij onze zondige emoties. Hij proefde de bloeddorstige haat van de moordenaar, maar ook de plotselinge paniek van het slachtoffer. Hij rook het bloed dat onschuldig heeft gevloeid en proefde het sperma dat met geweld in de mond was uitgestort. Hij hoorde de angstkreten en zag de gevolgen van de macht van de zonde in de hele schepping. Hij die honderd procent zuiver was in al zijn emoties, werd geconfronteerd met emoties die Hem wezensvreemd waren: angst, haat en verlammend verdriet.

Wat Jezus hier meemaakte, was niets anders dan een voorproef van de hel. Toen Marcus Jezus citeerde: ‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe,’ gebruikte hij een Grieks woord voor ‘tot stervens toe’ (thanatos) dat letterlijk betekent: ‘de ellendige toestand van de goddelozen in de hel’20 . Dát is wat Jezus meemaakte in de Hof van Gethsemané. Alle duivelse machten, overheden en krachten kwamen op Jezus af om Hem te bespotten, aan te klagen, te veroordelen en te pijnigen. Gethsemané was niets anders dan een gruwelijke hel-ervaring voor de Man zonder zonde.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminDe angel van de dood is in Jezus