Jezus’ worsteling met onze zonde

In Gethsemané, de olijfpers, werden jouw en mijn zonden, elke perversiteit van de wereld, samengeperst in die ene beker. De zonden van de serieverkrachter en van de onmenselijke dictator Adolf Hitler, door wie zes miljoen Joden werden vergast en vermoord. Elke wreedheid, lust, haat, onvergevingsgezindheid, moord, enzovoort, werd samengeperst in die ene beker. Elke zonde van de hele wereld, van Adam tot en met de laatstgeborene, werd geconcentreerd in deze beker die door Jezus gedronken zou worden.

De Man zonder zonde, die zo zuiver en puur is dat wij ons er geen voorstelling van kunnen maken, werd in alle delen van zijn goddelijke natuur geconfronteerd met onze zonden. Hij onderging in de Hof van Gethsemané hetzelfde als de zondebok op de Grote Verzoendag: de zonde van de hele wereld werd op Hem gelegd. Onze zonde drukte zo zwaar op Jezus, dat Hij het idee had dat zijn ziel werd samengeperst.

Jezus vroeg drie keer aan zijn Vader of er geen andere manier was om de wereld te redden14 . Met alles wat in Hem was haatte Hij de zonde en riep Hij het uit naar God. God maakte Hem echter duidelijk dat er geen andere weg was om de wereld te verlossen van haar zonden. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus het niet gered zou hebben als er geen engel uit de hemel was gekomen om Hem kracht te geven15 . God stuurt een engel immers nooit voor niets. Maar Jezus vertrouwde God en zei: ‘Laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt16 .’6 Zo werd Jezus met onze zonden tot zonde gemáákt17 .

Jezus heeft in zijn worsteling gedaan wat God van Hem vroeg. Hij heeft jouw beker – gevuld met jouw zonden – tot de laatste druppel leeggedronken.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminJezus’ worsteling met onze zonde