Ze hebben Jezus niet vermoord

Ze hebben Jezus niet vermoord. Het is niet zo dat Hij – als één van de vele vrijheidsstrijders in deze wereld – uiteindelijk slachtoffer is geworden van zijn geweldloze levensinstelling! Jezus is ook niet, zoals andere grote leiders, door een moordaanslag om het leven gekomen. Voordat Hij gevangen werd genomen, zei Hij: ‘Niemand berooft Mij van het leven; Ik geef het uit eigen vrije wil. Want Ik kan en mag mijn leven geven en het terugnemen. Ik doe dat omdat mijn Vader dat heeft gezegd25 .’

Toen Jezus gevangen werd genomen, gebeurde er iets wat je merkwaardig genoeg in geen enkele Jezusfilm terugziet. Jezus – die alles wist wat Hem te wachten stond – deed een stap naar voren en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden: ‘Jezus van Nazareth.’ Toen zei Hij: ‘Ik ben het!26 ’ Wat daarna gebeurde laat zien dat Jezus de situatie meester was. Er ging zo’n kracht van deze woorden uit dat zowel alle Romeinse en Joodse (tempel)soldaten als alle overpriesters en de oudsten met hun dienaren achteruit deinsden en tegen de grond smakten. Wat een vertoon van macht! Alle zwaar bewapende soldaten met hun brandende fakkels en lantaarns kletterden pijnlijk tegen de grond.

De bovennatuurlijke kracht zat in het antwoord dat Jezus gaf. Letterlijk zei Hij: ego eimi. Het zijn dezelfde woorden die de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude Testament) gebruikt en waarmee God zich openbaarde aan Mozes bij de brandende braamstruik: ‘Ik ben die Ik ben27 .’ Jezus maakte duidelijk dat Hij één was met zijn Vader in de hemel, die Hem verheerlijkte door zijn kracht te tonen aan de machthebbers van deze aarde. Zoals Mozes niet dichter bij de brandende braamstruik mocht komen, zo konden de soldaten niet dichter bij Jezus komen. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Ze konden Jezus niet eens gevangen nemen! Hij gaf zijn leven vrijwillig. Omdat Hij van jou houdt.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminZe hebben Jezus niet vermoord