Jezus werd tot bloedens toe mishandeld

De soldaten namen Jezus gevangen en brachten Hem eerst bij hogepriester Annas, omdat de leden van de Joodse Hoge Raad voor het vellen van een doodvonnis officieel twee zittingen nodig hadden. Na een nacht zonder slaap en de gigantische geestelijke strijd in zijn worsteling tegen de zonde, moet Jezus doodop zijn geweest.

De ondervraging van Annas concentreerde zich op twee punten: Jezus’ discipelen en Jezus’ leer. Hoe groot was het succes van Jezus? Had Hij veel discipelen? Waren ze misschien door Hem geschoold om een opstand te beginnen? Jezus ging echter niet in op Annas’ vraag naar zijn discipelen. Zou Hij vertellen dat één van hen Hem verraden had, dat alle anderen gevlucht waren en dat Petrus op het punt stond Hem radicaal te verloochenen? Nee, Jezus nam zijn discipelen in bescherming door te zwijgen.

Plotseling zei Jezus: ‘Waarom ondervraagt u Mij eigenlijk? Er zijn genoeg mensen die Mij hebben gehoord. Vraag het aan hen. Zij kunnen U precies vertellen wat Ik gezegd heb28 .’ Eén van de tempelsoldaten gaf Jezus een klap in het gezicht – mogelijk met een stok – en zei: ‘Zo wordt niet tegen de hogepriester gesproken!’ Dit was de eerste maar niet de laatste keer dat Jezus zonder reden geslagen werd, zoals geprofeteerd door de profeet Micha: ‘Met een stok zullen ze de bestuurder van Israël een slag in het gezicht geven29 .’ Jezus antwoordde: ‘Als Ik iets fout heb gezegd, vertel het Mij dan. Maar als Ik gelijk heb, waarom slaat u Mij dan30 ?’
De soldaat zweeg. Annas liet Jezus opnieuw binden en zond Hem naar hogepriester Kajafas, die inmiddels het Sanhedrin bij elkaar had geroepen.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminJezus werd tot bloedens toe mishandeld