Jouw strafblad is aan het kruis genageld

Jezus heeft niet alleen jouw zonden maar ook elke aanklacht die tegen je getuigde met zijn bloed uitgewist. Dit zijn twee verschillende dingen. Jouw zonden hangen niet aan het kruis. Jouw zonden zijn van je weggenomen, uitgewist door het bloed van het Lam. Het zijn niet jouw zonden die aan het kruis zijn genageld, maar het bewijsstuk dat tegen je getuigde. Jouw strafblad dat je schuldig verklaarde en je veroordeelde:

‘U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn33 .’

God heeft met het bloed van zijn Zoon Jezus een streep gehaald door het strafblad uit het verleden dat tegen jou getuigde. Zoals in de juridische wereld de aangeklaagde zonder bewijslast direct wordt vrijgesproken, zo heeft God jou in Christus vrijgesproken van elke aanklacht van de boze. Dat is de vrijheid waarvoor Jezus met zijn eigen leven heeft betaald. Door het wonder van het kruis heeft Jezus jou volledig verlost van elke aanklacht, om vrij van schuld voor God te kunnen staan.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminJouw strafblad is aan het kruis genageld