Jezus’ baardharen werden uitgetrokken

Annas stuurde Jezus, die nog steeds geboeid was, naar hogepriester Kajafas om door de Hoge Raad veroordeeld te worden. Er was nog geen officiële beschuldiging geformuleerd. Hiervoor werden snel enkele aanklagers opgetrommeld en ten tonele gevoerd. De getuigenissen waren echter vals en spraken elkaar tegen.

Jezus werd tijdens het verhoor en het aanhoren van de valse aanklachten twee keer tot bloedens toe mishandeld. Tijdens deze mishandelingen werd Jezus niet alleen bespot, bespuugd en geslagen; ook zijn baardharen werden uit zijn wangen getrokken, zoals voorspeld werd door Jesaja: ‘Mijn rug heb Ik gegeven aan wie Mij sloegen; en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb Ik niet verborgen voor smadelijk speeksel34 .’ Voor de derde keer besprenkelde het bloed van Jezus de aarde.

Dit brengt ons bij het derde wonder van het kruis: het bloed van Jezus reinigt niet alleen jouw hart van zonden, het verlost jou niet alleen van de aanklacht van de boze, het bloed van Jezus zal ook je geweten reinigen dat jou van binnenuit aanklaagt: ‘Zijn bloed zal ons geweten zuiveren, zodat we niet meer een leven leiden dat op de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen35 .’

Ondertussen bezwoer Kajafas Jezus om de waarheid te spreken: ‘Zeg ons, bent U de Messias, de Zoon van God?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Straks zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van God.’ Kajafas ontplofte van woede, verscheurde zijn kleren en schreeuwde: ‘Hij lastert God! Wat doen we met Hem?’ De leden van de Hoge Raad schreeuwden: ‘Hij moet ter dood gebracht worden36 !’

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminJezus’ baardharen werden uitgetrokken