Ook je geweten klaagt je aan

Ik heb gezien hoe oprechte christenen best weten dat God hun zonden vergeven heeft. Zij geloven ook dat de aanklacht van de boze moet verstommen, maar toch blijven ze met schuldgevoelens rondlopen. Hoe is dit mogelijk? Begrijp je wel dat het niet alleen de boze is die jou aanklaagt? Ook je eigen geweten klaagt je van binnenuit aan, waardoor jij je schuldig voelt. Het derde wonder van het kruis leert ons dat ook je geweten gereinigd moet worden door het bloed van de Here Jezus.

Maar wat is je geweten precies? Het Griekse woord suneidesis betekent ‘samen met iemand anders weten’. Het is jouw door God gegeven onderscheidingsvermogen dat je ertegen waarschuwt het verkeerde te doen. De bijbelse definitie is dat je ‘besef van zonde hebt37 ’ en dat je ‘rekening met God houdt38 ’. Door te zondigen raakt je geweten afgestompt en kun je moeilijker het goede van het kwade onderscheiden39 .

Het Griekse woord voor ‘geweten’ is afgeleid van het werkwoord suneido, wat vertaald mag worden met ‘in gedachten vóór je zien’. Zo zei koning David in een van zijn psalmen: ‘Ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen40 .’ Zonder dat David het wilde, zag hij in gedachten weer voor zich hoe hij met Bathseba overspel pleegde en hoe hij haar man de dood instuurde. Hier was geen sprake van een aanklacht van de boze; het was Davids verontreinigde geweten dat hem aanklaagde. David riep het dan ook uit naar God: ‘Let niet op mijn zonden, wis mijn fouten uit. Mijn God, maak mijn hart zuiver en mijn geest standvastig41 .’

God zij dank zegt de Bijbel dat ‘het bloed van Christus ons geweten zal reinigen van daden die tot de dood leiden, en het zal heiligen voor de dienst aan de levende God42 .’ Als je geweten gereinigd en geheiligd wordt door het bloed van de Here Jezus, dan zal het je niet langer aanklagen en ga je de stem van God beter verstaan om Hem met vreugde te kunnen dienen!

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminOok je geweten klaagt je aan