Het vierde wonder van het kruis:

HET WONDER VAN GENEZING

De geseling

Zijn striemen brengen jou genezing

Zie op Jezus!

Volharden en Gods wil blijven doen

De geseling

Vroeg in de morgen werd door de Joodse leiders besproken hoe zij de Romeinse stadhouder Pilatus konden overhalen om Jezus ter dood te brengen. Zelf hadden zij niet het recht de doodstraf te voltrekken. Daarom werd Jezus – na een nacht zonder slaap, geslagen en mishandeld – als een misdadiger geboeid en overgeleverd aan Pilatus.

Jezus wordt drie keer door Pilatus verhoord en elke keer komt de Romein tot de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze mens!’ Pilatus wil Jezus vrijlaten, maar niet vóór Hem gegeseld te hebben. Het woord dat Lucas gebruikt voor geselen (padideuo) betekent letterlijk ‘opvoeden, een lesje leren. Pilatus wil Jezus een lesje leren door Hem te laten geselen, wat een grove overtreding is van de wet omdat hij Jezus net onschuldig heeft verklaard. Misschien wil hij het volk zo ver krijgen in te stemmen met de vrijspraak van Jezus als zij zien hoe Jezus, die zij kort te voren nog zo bejubeld hadden, mishandeld wordt.

De geseling stond bekend als zeer bloedig. Jezus werd geheel naakt met touwen aan een pilaar gebonden. De armen omhoog gestrekt, het gezicht naar de pilaar. Er waren meestal twee soldaten die de geseling uitvoerden en ze sloegen om beurten met de zogenaamde flagellum. Deze gesel bestond uit een kort handvat waaraan een tweetal leren riemen waren bevestigd. Aan het eind van de riemen waren voetwortelbeentjes van een schaap bevestigd. De Romeinen hadden de flagellum speciaal ontworpen om het vlees van het lichaam van het slachtoffer te scheuren waardoor de spieren en pezen bloot kwamen te liggen. Met dit verschrikkelijke instrument werd de huid van Jezus letterlijk aan flarden geslagen tot Hij half bewusteloos aan de touwen hing, omringd door een grote plas bloed.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminDe geseling