Het vierde wonder van het kruis:

HET WONDER VAN GENEZING

De geseling

Zijn striemen brengen jou genezing

Zie op Jezus!

Volharden en Gods wil blijven doen

Volharden en Gods wil blijven doen

Paulus wist als geen ander dat wij ‘de krachten van de toekomende eeuw’ mogen proeven en ervaren, waardoor ook in onze tijd mensen door God worden genezen54 . Hoewel Paulus meemaakte dat niet iedereen genas voor wie hij bad, stopte hij niet met het bidden voor genezing55 . Ondertussen verwachtte hij een nieuwe hemel en aarde waar wij allemaal volledige genezing en herstel zullen ontvangen56 . Bidden voor de zieken gaat altijd met geloof en verwachting gepaard. God kan je moeilijk iets geven als je niet klaarstaat om te ontvangen. Om de genadegave van genezing te ontvangen hebben we ook volharding en geduld nodig om te krijgen wat God heeft beloofd:

‘Wij verlangen ernaar dat ieder van u tot het einde toe ijverig zal doorgaan, zodat het goede waarop u zo geduldig wacht, mag plaatsvinden. En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die (door hun geloof en geduld) ontvingen wat God hun had beloofd57 .’
‘Want u hebt volharding nodig om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is58 .’

Het is belangrijk dat wij ondanks tegenslagen en teleurstellingen doorgaan de wil van God te doen. Dat wij in geloof en met volharding blijven bidden voor de zieken. In de verwachting dat de kracht van God ook in en door ons heen zal werken.

Laten we geloven dat God nog veel meer mensen wil genezen dan we tot nu toe hebben gezien. Bid daarom met mij het gebed voor het wonder van genezing:

Vader in de hemel,

Dank U wel dat er geen verwoestende ziekte bestaat die Jezus niet tijdens de vernietigende geselslagen op zich genomen heeft. Ik geloof dat ik in zijn striemen genezen ben en dat elke ziekte aan Hem onderworpen is. Daarom mag ik tot U komen voor genezing van mijn lichaam. Jezus is ook mijn Geneesheer! Help mij volhardend uw wil te doen door ook voor anderen, die ziek zijn, te bidden voor genezing. Dank U wel voor zoveel liefde!

Amen.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminVolharden en Gods wil blijven doen