Het vierde wonder van het kruis:

HET WONDER VAN GENEZING

De geseling

Zijn striemen brengen jou genezing

Zie op Jezus!

Volharden en Gods wil blijven doen

Zie op Jezus!

Bidden voor de zieken is een opdracht: wij bidden, Jezus geneest. Ik heb zoveel zieken door Jezus genezen zien worden. Een wonder mag nooit wennen, want er is een hoge prijs voor betaald. Maar wat doe je als genezing toch (nog) uitblijft? Het volgende bijbelgedeelte gaf mij jaren geleden antwoord op de vele vragen die ik had rondom genezing: ‘Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus52 !’

We lezen hier dat ‘alle dingen’ (dus ook alle ziekten) aan Jezus onderworpen zijn, maar dat we nu nog niet zien dat Hem ‘alle dingen’ (dus ook alle ziekten) onderworpen zijn. Met andere woorden: de waarheid van het wonder van het kruis is dat wij in Jezus’ striemen zijn genezen; feit is dat wij nog niet altijd zien dat elke ziekte Hem onderworpen is.

Geloof is dat we de feiten niet ontkennen maar onderwerpen aan de waarheid dat wij in Jezus’ striemen genezing hebben ontvangen! Dit is een spanningsveld waarin we ons bewegen. Daarom is het van groot belang dat wij in alle omstandigheden ons vasthouden aan de laatste vier woorden: ‘Maar wij zien Jezus!’

Dat is ook het getuigenis van de apostel Paulus, door wiens handen God buitengewone krachten deed. Toch kende hij in zijn persoonlijk leven ook perioden van ziekten en tegenslagen: ‘Ik kwam bij u toen ik ziek was, en hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf53 .’ Ondanks zijn ziekte zagen de Galaten Christus in Paulus. Laten ook wij de zieken niet ‘verachten’ of ‘verstoten’, maar laten we Christus in hen zien. Laat ons oog niet gericht zijn op de ziekte of op de zieke, maar op Jezus alleen!

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminZie op Jezus!