Het vierde wonder van het kruis:

HET WONDER VAN GENEZING

De geseling

Zijn striemen brengen jou genezing

Zie op Jezus!

Volharden en Gods wil blijven doen

Zijn striemen brengen jou genezing

Waarom moest het lichaam van Jezus, dat nooit ziekte had gekend, zo ernstig verminkt worden dat de mensen Hem niet meer konden herkennen48 ? Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden dat de mensen het niet langer konden aanzien? Had Hij niet op een andere – minder gruwelijke – manier kunnen sterven? Veel mensen lopen met deze vragen rond en begrijpen niet waarom God Jezus zo heeft laten lijden. Welke vader zou zoiets afschuwelijks van zijn zoon vragen? Als aan het lijden van Jezus geen enkele betekenis of waarde ontleend kan worden, had Hij beter op een minder gruwelijke wijze voor ons kunnen sterven. Als dit het geval was, had God Jezus nooit zo laten lijden als Hij geleden heeft. Wat is dan de zin van dit lijden?

De verminking van Jezus’ lichaam heeft een diepe betekenis. Zoals de Man zonder zonde al jouw zonden op zich nam, zo heeft de Man zonder ziekte al jouw ziekten op zich genomen. In elke geselslag – die zijn volmaakte lichaam verscheurde – nam Jezus elke verwoestende en ongeneeslijke ziekte op zich. Zo werd Hij ‘vertrouwd’ met al onze ziekten en pijnen49 .

Er bestaat geen verwoestende ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende geselslagen in zijn lichaam heeft gedragen. Daarom zegt de Bijbel op meerdere plaatsen dat jouw aandacht gericht moet zijn op Jezus: ‘In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen50 .’

Zoals Jezus in Gethsemané de beker – die tot de rand toe gevuld was met onze zonden – leegdronk, zo heeft Hij bij elke zweepslag onze ziekten op zich genomen. ‘In zijn striemen is ons genezing geworden!’ roept Jesaja ons toe51 . God wil dat je opziet naar het verwoeste en misvormde lichaam van Jezus. In zijn onmenselijke verminking ligt jouw bovennatuurlijke genezing!

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminZijn striemen brengen jou genezing