Bevrijding van de vloek

De doornenkroon staat symbool voor de vloek in ons leven: de gevolgen van de zonde. In Genesis lezen we dat de aardbodem als gevolg van de zondeval is vervloekt en sindsdien doorns en distels voortbrengt: ‘De aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; doorns en distels zal hij voor u laten opkomen60 .’

Toen Jezus door Romeinse soldaten met een doornenkroon gekroond werd, was dit een profetische handeling waarin zichtbaar werd dat Jezus in onze plaats tot een vloek is geworden: ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof61 .’

Jezus is niet alleen aan het kruis gestorven om jouw zonden van je weg te nemen, maar ook om de gevolgen van de zonde te vernietigen: de schuld, de schaamte en het slachtoffer-zijn. Jezus droeg de doornenkroon in jouw plaats, zodat jij onbelemmerd de Vaderzegen kunt ontvangen!

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminBevrijding van de vloek