Door het bloed van Jezus ontvang je bevrijding

Hoe kijk jij naar wat er gebeurde op die binnenplaats van het Pretorium? Geloof jij dat de Romeinse soldaten Jezus kroonden met de doornenkroon van jouw leven? Jezus wil dat je jouw doornenkroon aan Hem gaat geven: je verleden, je pijn, je woede, je verdriet, je afwijzing, je minderwaardigheidsgevoelens, je recht op vergelding en je slachtofferrol.

‘Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ Zo zouden door Hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen63 .’

Zie hoe de Koning der koningen zich voor je neerbuigt en zegt: ‘Toen de soldaten met een riet op mijn hoofd sloegen en de doorns mijn schedelhuid binnendrongen, heb Ik alle gevolgen van de zonde in jouw leven op Mij genomen. Wees niet bang, maar kroon Mij met de doornenkroon van jouw leven.’ Als je wilt, bid dan met mij het gebed voor het wonder van bevrijding:

Vader in de hemel,

Dank U wel, dat U mij heeft vrijgekocht door voor mij een vloek te worden. Ik besluit Jezus de doornenkroon van mijn leven te geven. Ik geef Hem mijn verleden, mijn pijn, mijn woede en verdriet, mijn afwijzing en minderwaardigheidsgevoelens en mijn recht op vergelding. Vergeef mij Vader, dat ik mij heb laten gevangennemen in mijn rol als slachtoffer. Dank U wel, dat Jezus voor mij de vloek heeft gedragen en dat de zegen van Abraham ook mijn deel zal zijn.

Amen.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminDoor het bloed van Jezus ontvang je bevrijding