Aan het kruis maakt Jezus zijn eigen woorden waar

Toen ze Jezus aan een kruis hadden gespijkerd, was zijn lichaam één bloederige massa66 . Hij had bloed gezweet. Was met een stok in het gezicht geslagen. Zijn baardharen waren uitgetrokken. De huid van zijn rug was kapot geslagen. De vlijmscherpe doorns waren door zijn schedelhuid gedrongen. Bloedend aan hoofd, rug, handen en voeten zag Jezus er zo verwond uit dat velen het niet langer konden aanzien en hun hoofd afwendden. Zijn eigen moeder zou Hem niet meer herkennen:

‘Velen waren verbijsterd, zo mishandeld was Hij, zo geschonden, nauwelijks nog een mens. Door iedereen veracht en verlaten. Een man getekend door lijden, een man die weet wat pijn is, een man voor wie men de ogen sluit; verguisd en niet in tel. Om onze zonden werd Hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. De straf die Hij onderging bracht ons de vrede; de wonden die Hij opliep brachten ons genezing67 .’

Aan het kruis maakt Jezus zijn eigen woorden waar: ‘Je liefde voor je vrienden kan niet groter zijn dan wanneer je je leven voor hen geeft68 .’ In het offer dat Jezus bracht biedt Hij jou zijn vriendschap aan. Kijk naar Jezus en zie Gods liefde voor jou. Het is vanwege Gods onbeschrijfelijke liefde voor jou dat Jezus aan het kruis hangt. Johannes, die naast Maria aan de voet van het kruis staat, schrijft later over dit moment: ‘God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons69 .’

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminAan het kruis maakt Jezus zijn eigen woorden waar