De goddelijke ruil

Jezus stierf aan het kruis dat oorspronkelijk voor Barabbas bedoeld was. Barabbas was gearresteerd omdat hij tenminste één man tijdens een opstand had gedood. Hij zat in zijn dodencel te wachten tot hij gekruisigd zou worden. De naam ‘Barabbas’ was een veel voorkomende naam en betekent ‘zoon van de vader’. Je mag hem zien als een vertegenwoordiger van het hele menselijke ras. Zijn leven vol rebellie, geweld en dood vertegenwoordigt jouw zondige en rebelse natuur.

Ik weet niet of Barabbas begrepen heeft wat er die dag plaatsvond op Golgotha, net buiten de stad Jeruzalem. God heeft Barabbas en de wereld zijn grote liefde laten zien door Jezus te sturen en Hem in onze plaats te laten sterven toen wij nog vijanden van God waren73 . Door te sterven aan een kruis nam Jezus de plaats in van alle veroordeelde zonen en dochters van de Vader.

Aan het kruis vond een goddelijke omwisseling plaats: Jezus heeft de straf gedragen die wij hadden verdiend74 . Door het wonder van het kruis heeft God onze vijandschap teniet gedaan, zodat wij weer met Hem verzoend kunnen worden: ‘Vroeger had u geen band met God en was u Hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven. Maar nu heeft Hij door Christus’ sterfelijk lichaam, door zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld voor Hem zult staan75 .’ Jij bent net als Barabbas, zoon van de Vader, bestemd om in de tegenwoordigheid van de Vader te leven.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminDe goddelijke ruil