Door het bloed van Jezus ben je verzoend met God de Vader

Het Hebreeuwse woord voor ‘verzoening’ betekent dat je degene die jij iets schuldig bent iets ter vervanging aanbiedt om de schuld op te heffen. Jij en ik waren niet zelf in staat om onze verbroken relatie met God in orde te maken. Uit liefde heeft God zelf het initiatief genomen om ons met Hem te verzoenen. Hij stuurde zijn Zoon om de verhouding tussen Hem en ons te herstellen. Dat Jezus tot zonde werd gemaakt was de prijs die betaald moest worden om ons uit de macht van de zonde en de dood te verlossen. Deze omwisseling heeft aan het kruis plaatsgevonden. Dit is niet buiten God om gegaan, maar juist door Hem gewild:

‘Christus is immers, toen wij nog hulpeloos waren, op het juiste ogenblik voor slechte mensen gestorven. Is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks! Misschien gaat iemand nog zover dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Wij zijn dus voor God rechtvaardig geworden door het bloed van Christus. Des te meer zal Hij ervoor zorgen dat Gods vreselijke oordeel aan ons voorbijgaat. Vroeger waren wij vijanden van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Maar daar houdt het niet mee op! Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons76 .’

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het wonder van verzoening. Ik dank U dat Jezus de vijandschap en het oordeel op zich heeft genomen, waardoor ik vrij tot U kan komen en mij uw kind mag noemen. Help mij te begrijpen wat Jezus voor mij heeft doorstaan, zodat ik nooit onverschillig of zwak zal worden.

Amen.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminDoor het bloed van Jezus ben je verzoend met God de Vader