Wij kunnen geen verzoening bewerken

Doordat jij gezondigd hebt is jouw relatie met God zo ernstig verstoord dat God in de Bijbel die relatie zelfs vijandig noemt: ‘Vroeger had u geen band met God en was u Hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven72 .’ Dat is een heftige omschrijving. In Gods ogen is jouw manier van leven vijandig ten opzichte van alles wat Hij oorspronkelijk gewild en bedacht heeft. Het gaat in tegen heel zijn wezen. Zonder verzoening is er geen relatie met God mogelijk!

Het Hebreeuwse woord voor ‘verzoening’ betekent dat je degene die jij iets schuldig bent iets ter vervanging aanbiedt om de schuld af te lossen. Omdat de vijandschap door jou en mij is veroorzaakt en wij degenen zijn die schuldig zijn, zouden wij God iets moeten aanbieden om de schuld af te lossen en verzoening te bewerken. Om daarmee onze vijandschap om te zetten in vriendschap.

We zouden eigenlijk op God af moeten stappen en zeggen: ‘God, we hebben besloten dat we het weer goed willen maken met U. Zeg ons maar wat we moeten doen!’ Maar wat kunnen wij God aanbieden om onze relatie met Hem te herstellen? Onze goede voornemens? ‘God, we beloven dat we het nooit meer zullen doen!’ Onze voornemens zijn in de ogen van God niets waard. We kunnen Hem nog zo vaak beloven nooit meer te zondigen, Hij weet dat we dit uit onszelf onmogelijk waar kunnen maken. Hij weet dat dit geen haalbare kaart is.

Het zondeprobleem zal nooit vanuit de menselijke kant kunnen worden opgelost. God houdt zoveel van jou dat Hij het initiatief nam om jou met Hem te verzoenen. Hij stuurde zijn Zoon om de verhouding tussen Hem en jou weer te herstellen.

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminWij kunnen geen verzoening bewerken