Een speer in zijn zij

Jezus sterft aan een kruis op vrijdag 7 april, 30 na Christus, om ongeveer 15:00 uur. Om 18:00 uur zal de grote sabbat van het Paasfeest beginnen en voor die tijd moeten de lichamen van de gekruisigden verwijderd zijn. Leden van het Sanhedrin zijn naar Pilatus gegaan om hem te vragen de kruisiging te beëindigen door de onderbenen van de veroordeelden met een ijzeren staaf te verbrijzelen, de zogenaamde crurifragium (‘de benenbreker’). Meestal sterft het slachtoffer dan binnen een kwartier omdat de veroordeelde zijn lichaam niet meer kan opdrukken om de armen te ontlasten, waardoor hij niet langer kan ademhalen en stikt.

‘De soldaten breken de benen van de twee misdadigers, die binnen tien minuten door verstikking sterven. Bij Jezus hoeft dit niet te gebeuren. Hij is al gestorven. Wel steekt één van de soldaten zijn speer in Jezus’ zij. Meteen komt er bloed en water uit. Op dat moment vindt plaats wat jaren daarvoor voorspeld is:

‘Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken77 .’

‘Zij zullen Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben78 .’

Waarom doorstak die Romeinse soldaat het lichaam van Jezus? Wat had het voor zin Hem nog een keer te doorboren als Hij al gestorven was? Waar was dit goed voor? Net als de geseling en de kroning met de doornenkroon vond het doorsteken van de zij van Jezus niet per ongeluk plaats. Met deze profetische handelingen wil de grote Regisseur ons duidelijk maken wat het wonder van het kruis voor ons betekent. Op het moment dat de speer de rib van Jezus trof, stierf jouw oude mens. Het bloed van Jezus verlost jou van je zonden. Het kruis verlost je van je zondige natuur. En dat is een bovennatuurlijk wonder!

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminEen speer in zijn zij