Jezus zag jou, daarom hield Hij vol!

Jezus heeft de lange lijdensweg kunnen verdragen omdat Hij al die tijd jou in gedachten had. Jezus heeft in het lijden kunnen volharden omdat Hij steevast jouw redding voor ogen had. Jij was de vreugde die voor Hem in het verschiet lag: ‘Om de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis op zich genomen en de schande niet geteld89 .’ Hierin zien we Gods grote liefde voor jou: Jezus koos voor het kruis om jou terug te kunnen brengen bij de Vader.

Vanuit dezelfde gedachte profeteerde Jesaja: ‘Als Hij de schuld met zijn leven betaalt, zal Hij een nageslacht krijgen en lang blijven leven. Gods plan zal door Hem slagen90 .’

Jezus wist dat jij door zijn sterven en opstanding de mogelijkheid krijgt om een kind van God te worden. Daarom kon Hij het kruis op zich nemen en heeft Hij de schande niet geteld: ‘Om zijn moeitevol lijden zal Hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal Hij dragen91 .’

Toen Jezus aan het kruis stierf, riep Hij dan ook uit: ‘Volbracht92 !’ Dit woord komt in het Hebreeuws van de stam kalal dat ‘voleindigen’ betekent. Maar wist je dat het Hebreeuwse woord voor ‘bruid’ (kallach) van dezelfde stam komt? Zou het kunnen zijn dat Jezus in zijn laatste ademtocht gedacht heeft aan de bruid voor wie Hij deze prijs betaalde? Jij was al in zijn hart, waarom dan ook niet op zijn lippen?

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminJezus zag jou, daarom hield Hij het vol