Waarom je opnieuw geboren moet worden

De Bijbel leert dat de zonde zo’n macht over jou heeft gekregen, dat je diepste wezen is veranderd in een zondige natuur. Door de rebellie van Adam en Eva is de macht van de zonde ook jouw leven binnengedrongen. De macht van de zonde heeft je denken, je gedrag en je relaties sterk beïnvloed. God heeft geen enkel geloof in jouw zondige natuur. Die is vijandig tegenover Hem en onderwerpt zich niet aan Hem82 . Jouw zondige natuur probeert Hem te behagen maar is daar onmogelijk toe in staat83 . God kan er helemaal niets mee. In zijn ogen is jouw zondige natuur hopeloos en onveranderlijk.

God weet als geen ander dat jij je zondige natuur niet kunt veranderen, hoe je ook je best doet. Niet door bijbellezen, niet door bidden of door vasten. Zelfs de Heilige Geest kan jouw zondige natuur niet veranderen, omdat deze niet te transformeren ís! Je zondige natuur is onherroepelijk en daardoor geheel onbruikbaar. Zij moet compleet van het toneel verdwijnen.

In Jezus houdt God je de waarheid voor: je zondige natuur moet sterven. Wat je nodig hebt is een ander leven. En daar is een bovennatuurlijk wonder voor nodig: het wonder van het kruis. Om deze reden heeft God jou bij de kruisdood van Jezus inbegrepen.

De Man die zich volledig geïdentificeerd heeft met jouw zonden, je ziekten, de vloek van je leven en jouw dood, wil dat jij je nu vereenzelvigt met Hem. Het kruis heeft dit mogelijk gemaakt. Door te geloven dat jij met Christus bent gekruisigd, gestorven en opgestaan, word je opnieuw geboren en krijg je deel aan de goddelijke natuur van Jezus84 .

Vorige Volgende
Bekijk alle afbeeldingen

adminWaarom je opnieuw geboren moet worden